VŠĮ apskaita

Viešoji įstaiga (VšĮ) – pelno nesiekiantis, viešasis juridinis asmuo.

Pelno nesiekiantys vienetai – vienetai, kurie atitinka tokius kriterijus:

  • jų veiklos tikslas neturi būti pelno siekimas, t. y. jų veiklos tikslas yra jų įstatuose numatytų tikslų įgyvendinimas;
  • jų pelnas pagal veiklą reglamentuojančius teisės aktus negali būti skirstomas steigėjams ir (arba) veiklos dalyviams.

Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys (visuomeninės organizacijos, viešosios įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai ir t.t.) buhalterinę apskaitą tvarko vadovaudamiesi:

  • LR Buhalterinės apskaitos įstatymu.
  • Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis.
 
UAB "S&L LIT" © 2007, Visos teisės saugomos.
Sprendimas: "Svetainių Vizija"